Chào mừng bạn đến với website Mầm non Chiến Thắng

Điạ chỉ: Trường Mầm non Chiến Thắng - An Lão - Hải Phòng

Điện thoại: 0357761268

Email: mnchienthang@anlao.edu.vn

Mô tả:

Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Thảo
Nguyễn Thị Thảo

Ngày sinh: 21/9/1978

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Mỹ Đức - An Lão - Hải Phòng

Trình độ: Đại học sư phạm mầm non

Vị trí công tác: Hiệu trưởng

Điện thoại riêng: 0357761268

Email liên lạc: nguyenthaomnchienthang@anlao.edu.vn

Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn

Nghiêm Thị Ngân
Nghiêm Thị Ngân

Ngày sinh: 26/7/1979

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Quốc Tuấn - An Lão - Hải Phòng

Trình độ: Đại học sư phạm mầm non

Vị trí công tác: Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn

Điện thoại riêng: 0384184082

Email liên lạc: nghiemnganhp@gmail.com

Phó Hiệu trưởng phụ trách nuôi dưỡng

Đặng Thị Hạnh
Đặng Thị Hạnh

Ngày sinh: 7/10/1981

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Chiến Thắng - An Lão - Hải Phòng

Trình độ: Đại học sư phạm mầm non

Vị trí công tác: Phó Hiệu trưởng phụ trách nuôi dưỡng

Điện thoại riêng: 0978659905

Email liên lạc: hanhhoi81@gmail.com

Mầm Non Chiến Thắng

Địa chỉ: Thôn Mông Thượng- Xã Chiến Thắng- huyện An Lão- TP Hải Phòng

Số điện thoại:  0225.879.792

Tập đoàn công nghệ Quảng Ích